Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Utoljára frissítve: 2021.11.18

A Shape Up by Kiss Virág SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Üdvözöljük a Shape Up by Kiss Virág alkalmazás oldalán! Kérjük, hogyolvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat, tekintettel arra, hogy aShape Up by Kiss Virág szolgáltatásainak igénybevételével Ön, mintfelhasználó elfogadja a Shape Up by Kiss Virág weboldal és alkalmazáshasználatának általános szerződési feltételeit és szabályait. Kérjük, hogyamennyiben nem járul hozzá és nem fogadja el az alábbi szerződésifeltételeket, úgy ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat.

Általános feltételek

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásait a www.shapeupapp.hu weblapon, valamint külön, az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető alkalmazásként lehet igénybe venni. Az egyértelműség kedvéért ezeket együttesen „Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásnak”, „Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásoknak” vagy egyszerűen „Shape Up by Kiss Virág App”-nek nevezzük. Szolgáltatásunk keretében egyedi táplálkozási terveket dolgozunk ki a felhasználók számára a felhasználó által megadott információk alapján, továbbá biztosítunk egy videomodult, amely Kiss Virág által vezetett edzések sorozatát tartalmazza. A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásai figyelembe veszik a felhasználó elérni kívánt céljait is, amelyeket a felhasználó egyénileg határoz meg szolgáltatásunk használata keretében. A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásait a

A Shape Up by Kiss Virág App tulajdonosa és kezelője a Diet and Wellness sp. z o.o. [Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością], melynek székhelye Varsóban, az ul. Modelowa 3, 02-797 Warszawa címen található, a lengyel Cégjegyzékbe KRS 0000440420 bejegyzett társaság, melynek adószáma [NIP] 5252544624, statisztikai száma [REGON] 146412710 (a továbbiakban: „Diet and Wellness” vagy Szolgáltató).

A Shape Up by Kiss Virág használatával Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: Ön vagy felhasználó) a Diet and Wellness-szel lép szerződéses jogviszonyba, amely szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezik a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatás jelen általános szerződési feltételei.

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásait a felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha elmúlt 16 éves, és elfogadta a Shape Up by Kiss Virág általános szerződési feltételeit. Amennyiben a felhasználó megsérti a Shape Up by Kiss Virág webhely és applikáció használatának feltételeit és szabályait, úgy Szolgáltató jogosult a felhasználó fiókjának törlésére.

Felhasználónak a Shape Up by Kiss Virág alkalmazás használatának megkezdéséhez:

 • regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot a www.shapeupapp.hu webhelyen vagy a Shape Up by Kiss Virág alkalmazásban,
 • az orvosával konzultálnia kell, egyeztetve, hogy nincs-e ellenjavallata a jelen Szolgáltatás keretében nyújtott étrendnek, diétának, valamint edzésnek valamint folyamatosan tájékoztatnia kell az orvosát, hogy arról, hogy a Shape Up by Kiss Virág dietetikus terveit, valamint edzéseit alkalmazza,
 • köteles kizárólag valós személyes adatok és az egészségi állapotára vonatkozóan valós információk közlésére.

Felhasználó köteles a Shape Up by Kiss Virág alkalmazáshoz szükséges belépési adatait védetten, harmadik személyek számára nem hozzáférhető módon őrizni. Soha ne árulja el a felhasználói nevét és a jelszavát harmadik személynek.

Felhasználó kizárólag a Shape Up by Kiss Virág alkalmazásban létrehozott saját fiókját használhatja. Tilos harmadik személynek hozzáférést biztosítania a fiókjához.

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásait kizárólag saját célra használhatja. Szolgáltató nem járul hozzá ahhoz, hogy a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatást felhasználó részben vagy egészben bármilyen más célra használja, különösen, de nem kizárólagosan nem járul hozzá ahhoz, hogy más személyek részére nyújtott tanácsadási vagy információs jelleggel, valamint összehasonlítás vagy betekintés céljából hozzáférhetővé tegye.

Felhasználó köteles a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásait a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatás általános szerződési feltételeinek, a hatályos jogszabályoknak, valamint az online szolgáltatásokra irányadó követelményeknek és kialakult jó gyakorlatnak megfelelően használni.

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatások használata során tilos:

 • a www.shapeupapp.hu webhelyen és a Shape Up by Kiss Virág alkalmazásban bármely, jogtalannak minősülő vagy olyan jellegű anyagot vagy tartalmat közzétenni, beleértve ebbe azokat, amelyek sértik a Diet and Wellness vagy harmadik személyek jogait, sértő, vulgáris vagy egyéb jogszabályba ütköző tartalommal bírnak,
 • Bármilyen erotikus vagy pornográf jellegű anyagot vagy ilyen anyagok használatára szolgáló információkat közzétenni,
 • személyes adatokat vagy harmadik személyek arcképét közzétenni,
 • harmadik személyekkel folytatott, magánjellegű beszélgetések vagy levelezés tartalmát közzétenni ezeknek a személyeknek a hozzájárulása nélkül,
 • az elektronikus kommunikáció eszközeivel bármely mértékben visszaélni különösen, de nem kizárólagosan a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásainál közvetlenül vagy közvetetten igénybe vett teleinformatikai rendszereinek stabilitását veszélyeztető vagy azok túlterhelését okozó módon.

Felhasználóként Ön viseli az internetre csatlakozással, annak elérésével, valamint a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatásokhoz igénybe vett végberendezések használatával járó költségeket.

Szellemi tulajdon védelme és a közzétett tartalomért vállalt felelősség

Az anyagok, amelyeket a felhasználók rendelkezésére bocsátunk a Shape Up by Kiss Virág egyes szolgáltatásainak keretében, valamint a Shape Up by Kiss Virág webhely, illetve a Shape Up by Kiss Virág alkalmazás kinézete és tartalma a Diet and Wellness kizárólagos tulajdona, és a szellemi tulajdon védelme alá esik.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • tekintettel az Internet nyilvános jellegére – és arra, hogy a Shape Up by Kiss Virág szolgáltatások nyújtása azon keresztül történik – a szolgáltatás igénybevétele együtt jár annak kockázatával, hogy harmadik személyek beleavatkozhatnak a Diet and Wellness és Felhasználó közötti adatátvitelbe. Ezért különös figyelmet fordítunk adatai biztonságára, ugyanakkor felhívjuk figyelmét annak kockázatára, hogy harmadik személyek jogtalanul hozzáférhetnek a felhasználó Shape Up by Kiss Virág App webhelyen lévő fiókjához abban az esetben is, ha bejelentkezve marad, annak ellenére, hogy az adott pillanatban éppen nem használja a szolgáltatásunkat;
 • a telekommunikációs rendszerek karbantartásának ideje alatt a hozzáférés a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatáshoz nehezebb lehet vagy az ellehetetlenülhet, amiért Szolgáltatóként nem vállalunk felelősséget. Vállaljuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen nehézségek a lehető legritkábban vagy a lehető legrövidebb időtartamra forduljanak elő;
 • a felhasználók által a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatás vonatkozásában közzétett bármely vélemény vagy megjegyzés kizárólag a felhasználók személyes véleménye.

A hatályos jogszabályok értelmében nem vagyunk kötelesek felügyelni a felhasználóknak a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatás vonatkozásában közzétett véleményét vagy megjegyzéseit. Abban az esetben, ha Szolgáltatóhoz bejelentés érkezik arra vonatkozóan, hogy egy vélemény vagy megjegyzés jogsértő, eltávolítjuk az ilyen tartalmat, és jogosultak vagyunk korlátozni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásban lévő felhasználói fiókjához. Nem vállalunk felelősséget a felhasználók magánvéleményének vagy megjegyzéseinek tartalmáért, különösen nem, ha a felhasználók ilyen publikációi sértik harmadik személyek bármely jogát. Indokolt esetekben kötelesek lehetünk kiadni hatóságnak vagy más erre jogosult, hatáskörrel rendelkező szerveknek annak a személynek az adatait, aki a megjegyzésével vagy véleményével jogszabályt sértett.

Műszaki feltételek

Annak érdekében, hogy a felhasználó használni tudja a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásait a következő műszaki követelményeket kell együttesen teljesülnie:

 • a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie egy eszközhöz, amivel böngészni tudja a weboldalakat, illetve használni tudja a mobil alkalmazásokat;
 • az előző pontban említett eszköznek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie;
 • az előző pontban említett eszközre megfelelően telepítve kell legyen a Windows 7 operációs rendszer vagy ennél újabb verziójú Microsoft operációs rendszer, vagy Apple macOS 10.12 verziójú vagy újabb operációs rendszer, illetve Android 7.0 vagy iOS 11.4.1 verziójú vagy újabb operációs rendszer.

Ha a felhasználó a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásait a www.shapeupapp.hu webhely alkalmazásával veszi igénybe, szüksége lesz:

 • a felhasználónak az eszközre – amivel böngészni tudja a weboldalakat, illetve használni tudja a mobil alkalmazásokat – megfelelően telepített, aktuális verziójú Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera vagy Safari internetes böngészőre, amely eszköznek a képernyőjén az interneten webes szolgáltatáson keresztül kapcsolódó hipertext (HTML) dokumentumokat tud megjeleníteni;
 • az előző pontban hivatkozott, a felhasználó által használt internetes böngészőben engedélyezve kell lenniük a süti fájloknak;
 • a felhasználó által használt internetes böngészőben, amelyről az előző pontban szó van, bekapcsolva kell lennie a Java Script támogatásának;
 • az előző pontban hivatkozott eszköznek aktív kapcsolattal kell rendelkeznie az internethez, és azon telepítve kell legyen az Adobe Flash Player program 30.0 vagy ennél újabb verziója.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatást más operációs rendszerrel rendelkező eszközön is lehet használni, de ilyen esetben, műszaki okokból nehézségek léphetnek fel a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatakor, amiért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szerződés keretében, előfizetés ellenében nyújtott Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások

Mi a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatás?

A Diet and Wellness által a felhasználóknak nyújtott szolgáltatás egy egyéni táplálkozási tervet tartalmazó program, amelyet a felhasználó által megadott feltételek és beállítások alapján állít össze, és figyelembe veszi a felhasználó által kitűzött célt az összes további funkcióval együtt.

Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásokra vonatkozó előfizetés igénybevételének feltételei

A felhasználónak az előfizetés ellenében nyújtott Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatához aktív felhasználói fiókra, valamint az adott pillanatban a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásra vonatkozó, érvényes előfizetésre van szüksége.

Az előfizetéshez kötött Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez a felhasználónak:

 • ki kell választani az egyik táplálkozási tervet,
 • a regisztráció során vagy a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatáshoz tartozó fiókjának beállításaiban meg kell adnia az első egyéni táplálkozási terv összeállításához szükséges információkat,
 • ki kell választani annak az időszaknak a hosszát, amire megvásárolja a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatást,
 • meg kell fizetnie az előfizetés díját.

Tekintettel arra, hogy a Diet and Wellness a Shape Up by Kiss Virag App szolgáltatást akként nyújta, hogy digitális tartalmat biztosít a felhasználóknak, a felhasználó (Ön) a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Shape Up by Kiss Virag App Services használata azonnal megkezdődik, miután a választott előfizetési díjának befizetése jóváírásra került a Diet és Wellness bankszámláján. Ha fogyasztóként vásárol, akkor a jogszabályok értelmében Önt a digitális tartalom megvásárlása esetében automatikus törvényes elállási jog illeti meg. Ugyanez érvényes a digitális tartalomra vonatkozó előfizetés vásárlására is. Amikor azonban digitális tartalmat vásárol, Ön beleegyezik abba, hogy a digitális tartalom azonnal hozzáférhetővé válik az Ön számára, és tudomásul veszi, hogy ennek következtében lemond az automatikus törvényes elállási jogáról. Ez azt jelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a termék megvásárlásával Ön beleegyezik abba, hogy a Shape Up by Kiss Virag App szolgáltatás használata a választott előfizetési díj befizetésének Diet and Wellness bankszámláján történő jóváírását követően azonnal megkezdődik, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával ezáltal lemond 14 napos törvényes elállási jogáról.

A Shape Up by Kiss Virág App előfizetett szolgáltatásnyújtásának feltételei

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatát a felhasználó akkor kezdheti meg, miután a kiválasztott előfizetés díjának teljes összege beérkezett a Diet and Wellness rendszerébe.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatának megkezdésével a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 • a Shape Up by Kiss Virág App előfizetett szolgáltatásainak magas minőségű, megfelelő teljesítéséhez és működéséhez a felhasználónak a valóságnak megfelelően kell megadnia a Szolgáltató által kért adatokat,
 • előfordulhat, hogy bizonyos fajtájú táplálkozási terv használata ki van zárva, ha annak alkalmazásával szemben egészségügyi ellenjavallatok állnak fenn. Ha megkezdi a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatát, azzal egyidejűleg a felhasználó igazolja és nyilatkozik arról, hogy konzultált a megfelelő orvossal annak érdekében, hogy megkapjon minden ajánlást vagy ellenjavallatot a kiválasztott táplálkozási terv alkalmazásával kapcsolatban,
 • az egyéni táplálkozási terv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy megadott testsúly elérését és megtartását megkönnyítő táplálkozási tervet állítson össze, amely testsúly nem lehet kisebb, mint az Egészségügyi Világszervezet által az adott testtömeg-indexszel (BMI) meghatározott helyes testtömeg,
 • az egyéni táplálkozási tervek, annak ellenére, hogy az aktuális tudományos ismeretek alapján lettek összeállítva, az emberi szervezet sajátosságai és összetettsége miatt nem garantálják az Ön által kitűzött hatás és cél elérését, így erre vonatkozóan a Diet and Wellness nem vállal felelősséget, azt kifejezetten kizárja, így felelősségre nem vonható.

Díjak és azok esedékessége

A fizetős Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások igénybevételének egyik feltétele, hogy a felhasználó megvásárolt előfizetéssel rendelkezzen.

A felhasználó által kiválasztott előfizetés aktiválása azon a napon történik meg, amikor a Diet and Wellness részéről megtörtént a befizetés könyvelésének visszaigazolása.

Az előfizetés érvényességi idejének számítása napokban történik, az aktiválásakor kezdődik, és az adott előfizetés érvényességi időszakának utolsó napjáig tart.

Az előfizetés érvényességi időszaka nem osztható fel és azt nem lehet megszakítani.

Abban az esetben, ha az adott előfizetési időszak lejárata előtt a felhasználó megefizeti az újabb előfizetést a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásra, az így kiegyenlített előfizetés időtartama meghosszabbodik annyi nappal, amennyi még az előzőleg megvásárolt előfizetésből fennmaradt.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások a következő előfizetési időszakokra érhetők el

Előfizetési időszak

Díj

30 nap (1 hónap)

7490,- Ft

90 nap (3 hónap)

14.490,- Ft

360 nap (12 hónap)

37.490,- Ft


Az előfizetési díjak magyar forintban (HUF) értendők, azok bruttó díjak, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).

Előfizetést csak előrefizetéssel lehet vásárolni, a megfelelő összegnek az elérhető fizetési módok egyikével történő kiegyenlítéssel.

Azzal, hogy a felhasználó előfizet az alkalmazásra – akár a weboldalon, akár az App Store vagy a Google Play áruházon keresztül – hozzájárul előfizetése automatikus megújításához.

Amennyiben a felhasználó az előfizetési időszak érvényességi idejének végét megelőzően az előfizetését nem mondja le, úgy az előfizetése automatikusan megújul. Az előfizetés automatikus megújulásának díja szolgáltató részéről vissza nem térítendő.

A felhasználó előfizetésének automatikus megújítását bármikor lemondhatja. Felhasználói fiókjába belépve az app.shapeupapp.hu oldalon az „Előfizetési terv” menüponton belül lemondhatja az előfizetés automatikus megújítását, illetve ugyanezt megteheti az App Store vagy Google Play fiókjából.

Az előfizetés automatikus megújításának lemondása nem érinti a felhasználó érvényben lévő előfizetését, az korlátozás nélkül működik tovább a már befizetett időszak teljes tartama alatt.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásban regisztrált fiók zárolása vagy törlése

Abban az esetben, ha a felhasználó jogszabályokkal vagy a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások felhasználási feltételeivel ellentétes tartalmat tesz közzé, jogunkban áll letiltani a hozzáférését a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásokhoz az ügy tisztázásáig szükséges időre vagy a jogsértő, illetve a szerződéses feltételekbe ütköző tartalom eltávolításáig.

Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az a tény, hogy a Diet and Wellness letiltja a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások használatát, a jelen felhasználási feltételek értelmében nem szakítja meg vagy nem függeszti fel az előfizetés érvényességét.

A fiók törlése

A felhasználó bármikor törölheti a felhasználói fiókját a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásban.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató törölheti felhasználói fiókját, ha figyelmeztetés, továbbá a fiók letiltása ellenére továbbra is súlyosan megsérti a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások felhasználási feltételeit és szabályait.

A fiók törlése magaával vonja a felhasználóra vonatkozóan keletkezett információk végérvényes elvesztését és törlését.

A felhasználói fiók törlése a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásból egyidejűleg a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felhasználó részéről történő azonnali hatályú felmondásnak minősül.

Panaszkezelés

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatások használatával kapcsolatos panaszait a felhasználónak elektronikus formában kell megküldenie a complaints@shapeupapp.hu címre.

A panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó felhasználó azonosító adatait, valamint a panasszal érintett esemény rövid leírását.

A panaszt a Szolgáltató a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elbírálja, a panaszt bejelentő felhasználót pedig e-mailben értesíti ennek eredményéről, a Felhasználó által megadott, általa a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezés céljára használt e-mail címre küldött válaszlevelében.

Záró rendelkezések

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások jelen általános felhasználási feltételeit, ezért kérjük, hogy kövesse figyelemmel az aktuális módosításokat. Mindemellett az általános szerződési feltételek esetleges módosításairól a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatásban küldött üzenetben tájékoztatjuk felhasználóinkat.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások általános szerződési feltételei által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog irányadó, így a felek között annak előírásait kell alkalmazni.

A Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások felhasználó általi igénybevételével kapcsolatban felmerült esetleges jogviták eldöntésére a tárgyban illetékes lengyel általános bíróságok rendelkeznek illetékességgel, a jogvitákra a lengyel jogszabályok és a lengyel nyelv irányadó.

Amennyiben a Shape Up by Kiss Virág App szolgáltatások általános szerződési feltételei közül valamelyik rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy bírósági határozat azt ilyennek minősítené, az általános szerződési feltételek többi rendelkezése érvényben marad.

A Shape Up by Kiss Virág szolgáltatások jelen általános szerződési feltételei 2021.07.29. napjától érvényesek és hatályosak.